Draagt u Cantabile een warm hart toe? Word dan Vriend!

Samen maken we het mogelijk om bijzonder koorrepertoire ten gehore te blijven brengen.
Uw vriendschap is voor ons onmisbaar.

Voor een minimale bijdrage van 10 euro bent u al Vriend van Cantabile.
Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom!

Voordelen voor Vrienden van Cantabile

  • Twee gereserveerde goede zitplaatsen (toegangskaartjes eigen rekening)
  • In de aanloop naar een concert een toelichting op het programma en de componist(en) bijwonen
  • Aanwezig zijn bij een repetitie
  • Vroegtijdig informatie over waar en wanneer een concert plaatsvindt en wanneer de kaartverkoop start.

U kunt naast uw financiële steun ook op andere manieren betrokken zijn bij ons koor, bijvoorbeeld:
• een handje toesteken bij de voorbereidingen van een concert
• uw kennis met Cantabile delen op een bepaald gebied (bv. promotie, marketingadvies, fotografie; sponsoring in natura, enz.)
• uw contacten enthousiast maken voor een uitvoering.

U vindt het aanmeldings-/machtigingsformulier hier.
U kunt ook een e-mail zenden aan: vriendencantabile@gmail.com

Zodra het getekende formulier is ontvangen bent u officieel Vriend van Cantabile.
Via mailcontact wordt u op de hoogte gehouden van onze concerten.

Samen met u maken we bijzondere concerten mogelijk!

Marlet Prins,
Coὄrdinator Vrienden Cantabile