Vriend worden

Draagt u Cantabile een warm hart toe? Word dan Vriend!

Samen maken we het mogelijk om bijzonder koorrepertoire ten gehore te blijven brengen.
Uw vriendschap is voor ons onmisbaar.

Voor een minimale bijdrage van 10 euro bent u al Vriend van Cantabile.
Een hogere bijdrage is natuurlijk meer dan welkom!

U kunt naast uw financiële steun ook op andere manieren betrokken zijn bij ons koor, bijvoorbeeld:
• een handje toe steken bij de voorbereidingen van een concert
• uw kennis met Cantabile delen op een bepaald gebied (bv. promotie, marketingadvies, fotografie; sponsoring in natura, enz.)
• uw contacten enthousiasmeren bij een aanstaande uitvoering.

U vindt het aanmeldings/machtigingsformulier hier.
of u kunt een mail zenden aan: vriendencantabile@gmail.com

Zodra het getekende formulier is ontvangen bent u officieel Vriend van Cantabile.
Via mailcontact wordt u op de hoogte gehouden van onze concerten.

Samen met u maken we bijzondere concerten mogelijk!

Marlet Prins,
Coὄrdinator Vrienden Cantabile

Voordelen voor Vrienden van Cantabile:

  • Twee gereserveerde goede zitplaatsen (toegangskaartjes eigen rek.); m.u.v. het kerstconcert
  • In de aanloop naar een concert een toelichting op het programma/een componist bijwonen
  • Exclusief voor Vrienden bijwoning van een openbare repetitie
  • Vroegtijdig informatie over waar en wanneer een concert plaatsvindt en wanneer de kaartverkoop start.